Cookiepolicy

Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens enhet (t.ex. dator, mobil eller surfplatta). Till och från efterfrågar hemsidan data från de cookies besökaren har lagrade på sin enhet. Cookies kan göra det möjligt för hemsidan att spara vissa inställningar och preferenser så att besökaren inte behöver ange dessa igen nästa gång hemsidan besöks.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på hemsidan, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av online-formulär.

Vi använder Google Analytics i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår hemsida. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles server. Google Analytics samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till dig som person. Google använder cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av.

Google Analytics placerar både varaktiga cookies och sessioncookies. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare. För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics Cookie Usage on Websites.

I tabellerna nedan anges vilka cookies som används, syftet med dem samt deras giltighetstid.

Cookie Syfte Lagringstid
wp-wpml_current_language

Lagring av språkinställningar

Session
_ga

Registrering och lagring av statistisk data

2 år
_gid

Registrering och lagring av statistisk data

1 dag
_gat

Google Analytics-cookie för begränsning av förfrågningsfrekvens

1 dag

NID

Registrering och identifiering av användarenhet i marknadsföringssyfte

6 månader
gen_cookie_notice_approved

Förhindrar att cookie-popupen visas varje besök

3 månader

 

Besökarnas samtycke

Du samtycker till vilka cookies som vi får placera genom cookiebannern som kommer upp när du går in på webbplatsen. För att återkalla ditt samtycke eller om du har några frågor angående denna Cookiepolicy så kan du kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke så måste du öppna inställningarna för cookies och inaktivera de cookiekategorier du vill ta bort och klicka spara.

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna fungera. Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies. Notera dock att delar av hemsidan då inte kommer att fungera som avsett.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.