Our people

Close

Alexis J:son Wahlström

Alexis fokuserar på kommersiella avtal, tvister och transaktioner. Han är specialiserad på IT/telekom och privat M&A, och har under dryga tjugo år varit verksam i IT-branschen dels som egen företagare, dels som rådgivare. Han har bred kunskap inom IT-segmentet såväl client- som server-side. Alexis har särskild erfarenhet av att hjälpa bolag i frågor som rör struktur och kommersiella villkor och är en erfaren processförare i tvister där hans förmåga att på ett pedagogiskt sätt presentera komplicerat underlag är uppskattad.

Erfarenhet
 • Cross Advokater
 • Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg
 • Stockholms universitet, jur kand
 • Egen verksamhet, IT/prepress
 • Discjockey, Stureplansgruppen m.fl.
Close

Anders Fernlund

Anders har varit verksam inom franchising och distributionsrätt sedan 1983. Verksamheten bedrivs såväl nationellt som internationellt genom att företräda franchisegivare eller franchisetagare i alla steg från skapandet av ett franchisesystem till eventuella tvister eller utlandsexpansioner eller rena M&A-transaktioner. Anders har varit ordförande i Svensk Franchise, EuroFranchise Lawyers och senior vice chair i IBA’s International Franchise Committee. Anders är såväl civilekonom som Sveriges enda juris doktor inom franchisejuridik.

Erfarenhet
 • Olika advokatbyråer i Stockholm
 • Forskare och lärare vid Juridicum, Stockholms universitet
 • Linköpings tingsrätt
 • Handelshögskolan i Stockholm, civ. ek.
 • Stockholms universitet, jur. kand., jur. dr.
Close

Anders Thylin

Anders arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på franchising, agenträtt och andra distributionsrättsliga frågor. I sitt arbete uppträder han som ombud i allmänna domstolar, skiljeförfaranden och i utomrättsliga förhandlingar. Utöver att vara ombud skriver han avtal, lämnar råd i associationsrättsliga frågor och biträder vid överlåtelser. Han är betraktad som ”Thought Leader Global Elite – Franchise 2021” och rekommenderad som ”National Leader Sweden – Franchise 2020” av Who’s Who Legal (https://whoswholegal.com/anders-thylin).

Anders är utsedd av International Distribution Institute som Country Expert Franchising – Sweden. Han är medlem i American Bar Association och International Bar Association.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå (2015-2020)
 • Egen verksamhet (2007-2015)
 • Olika advokatbyråer (1999-2007)
 • Hovrätt (1999)
 • Tingsrätt som notarie och tingsfiskal (1996-1998, 1999)

Björn Bergström

Advokat, Partner

+46 70 508 47 68

bjorn.bergstrom@astralaw.se

Close

Carl-Gustav Lönnborg

Carl-Gustav är specialiserad på överlåtelser av fastigheter samt olika typer av nyttjanderätter samt bygg och planfrågor. Han har arbetat inom bank och finansiering samt som chefsjurist inom fastighetsmäkleri och investmentbolag innan han 1991 var med och grundade en advokatfirma.

Erfarenhet
 • President: International Grouping of Accoutants and Lawyers (IGAL)
 • Advokatfirman NOVA
 • Expert i Småhusköpskommittén
 • Bank och fastighetsjuridik
Close

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Close

Cristina Bergner

Cristina arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt såsom mutbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägeri och penningtvätt. Hon har en bakgrund som bolagsjurist samt från Skatteverket och anlitas därför ofta för rådgivning inom affärsrelaterad straffrätt. Cristina har medverkat i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet såsom det sk Bombardiermålet, Teliamålet och andra stora rättegångar. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Cristina även med allmän tvistlösning samt med arbetsrättsliga frågor.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Nova AB
 • Daar Strandberg Advokatbyrå AB
 • Skatteverket
 • Bolagsjurist

Elin Buskhe

Administrative staff

+46 73-991 18 46

elin.buskhe@astralaw.se

Close

Ella Eriksson

Ella tog examen vid Uppsala universitet 2023 och har varit en del av ASTRA ADVOKATERs studentpool sedan 2020. Hon arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Erfarenhet
 • Uppsala universitet, jur. kand.
Close

Göran Smedberg

Göran har arbetat med arbetsrättsliga frågor sedan 1990. Han har arbetat som förbundsjurist på HTF samt därefter på olika advokatfirmor. Göran arbetar även som offentlig och privat försvarare i mål som gäller arbetsmiljöbrott. Göran är en populär lärare och föreläsare. Du kan hitta inspelade föreläsningar i arbetsrätt på www.diplomautbildning.se.

Erfarenhet
 • Cross Advokater (2012-2020)
 • 10zing Advokatbyrå (2006-2012)
 • Advokatfirman NOVA (1997-2005)
 • Egen juridisk firma (1993-1997)
 • Tjänstemannaförbundet HTF (1991-1993)
 • Varbergs tingsrätt (1988-1991)
 • Uppsala universitet (1988)
Close

Hampus Bergström

Hampus har varit en del av ASTRA ADVOKATER sedan 2019. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden med särskild inriktning mot affärsrelaterad straffrätt.

Erfarenhet
 • Olsson Lilja Advokater
 • SEB Pension & Försäkring
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • Juristjobben
Close

Hans Näsbrandt

Hans har sedan år 2007 arbetat med skattefrågor utifrån olika perspektiv. Inledningsvis på Skatteverket, därefter på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning och sedan år 2013 som skattejurist, advokat och rådgivare på advokatbyrå. Han är skatterådgivare för företag och privatpersoner och arbetar även med rådgivning i bolagsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Han genomför regelbundet föreläsningar och utbildningsuppdrag.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Skatteverket
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • University of Toronto, Law School
Close

Jacob Lindblom

Jacob har sedan år 2018 arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå med olika affärsjuridiska frågor och har tidigare arbetat med juridiska frågor på finansbolag. På ASTRA ADVOKATER är Jacob verksam inom byråns alla områden och arbetar särskilt med avtalsrätt, tvistelösning och ekonomisk brottslighet.

Erfarenhet
 • Advokatfirman NOVA
 • Mercedes-Benz Finans
 • Lunds universitet, jur. kand.
 • University of Denver, Sturm College of Law,
Close

Jakob tog examen vid Lunds Universitet 2020 och har varit en del av ASTRA ADVOKATER sedan 2023. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning mot tvistemål och kommersiella avtal.

Erfarenhet
 • Daar Advokatbyrå
 • Tendium AB
 • Lunds universitet, jur. kand.
Close

Jenny Gustavsson

 

Erfarenhet
 • Advokatfirma Schjødt
 • Advokatfirman Carler
Close

Joakim Sundqvist

Joakim fokuserar på transaktioner och kommersiella tvister. Han är specialiserad på privat M&A och har under dryga tjugofem år varit rådgivare inom transaktioner, finansieringar och investeringar. Han har bred kunskap om industriellt och finansiellt drivna affärer inom en mängd branscher med särskild kunskap inom fastighets- och energisektorerna. Joakim är också en erfaren processförare i kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Han har särskild erfarenhet av att driva omfattande och finansiellt komplicerade mål där hans förmåga att skära igenom komplexitet och pedagogiskt presentera annars svårtillgängliga förlopp kommer till sin rätt.

Erfarenhet
 • Andra advokatbyråer
 • KPMG Corporate Finance
 • Riskkapitalbolaget Traction
 • Notarietjänstgöring
Close

Johan Bojs

Johan Bojs arbetar med affärsjuridiska frågor, strategiskt styrelsearbete och är specialiserad på svensk och internationell skatterätt.

Erfarenhet
 • Delägare på olika advokatbyråer i Stockholm
 • Svenskt Näringsliv - skattesakkunnig (2001-2003)
 • SEB - skattejurist (1996-1998)
 • Arthur Andersen - skatteavdelning (1991-1994)
 • Skatteverket (1988-1990)
 • Jur.kand. (1995) och civ.ek. (1988)
Close

Johan Cederberg

Johan tog examen vid Uppsala Universitet 2020 och anslöt till ASTRA ADVOKATER direkt efter avslutade studier. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Close

Johan Engborg

Johan är specialiserad på immaterialrätt och då särskilt varumärkesrätt och upphovsrätt, samt även kommersiell hyresrätt. Därutöver arbetar han generellt med allmänna frågor inom affärsjuridiken och hjälper därvid sina klienter, liksom en ”husadvokat”, med köp- och avtalsrättsliga frågor, till exempel med kompanjonavtal, uppdragsavtal, bolagsfrågor m.m. Johan hanterar även tvister inom sina specialistområden.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Nova
 • Gavatin & Partners
 • Hässleholms tingsrätt
 • Lunds universitet, jur kand
Close

John Tengström

John har sedan 1997 arbetat som rådgivare till företagsbyggare i olika former. Med ett passionerat engagemang för affärer och erfarenhet från juridik, affärsutveckling och teknik inom IT och telekom samt bank och finans, sitt särskilda fokus på bolagsfrågor, transaktioner, avtal och compliance är John det naturliga bollplanket för företagsbyggare. Han diskuterar gärna hur affärsmodeller kan stöpas om i ljuset av ny teknik och vilka möjligheter som kan finnas i de regulatoriska förutsättningarna.

Erfarenhet
 • Excello Advokatbyrå, Grundare
 • Foyen Advokatfirma
 • KLA (Karlerö Liljeblad Advokatbyrå)
 • Liljeblad & Co
Close

Karin Söderén

Karin arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på bolagsrätt, tvister och offentlig upphandling. Hon företräder regelbundet privatpersoner och företag inom ett brett spann av tvister i bl.a. allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljenämnd. Karin har stor erfarenhet av att biträda i upphandlingar, både under anbudsförfarandet och vid överprövningar, och skriver även kommersiella avtal.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå 2014 – 2021
 • Förvaltningsrätten i Stockholm 2012 – 2014
 • Stockholms universitet, jur. kand. 2011
 • Australian National University 2011
Close

Lotta Spandel

Lotta Spandel arbetar med affärsjuridiska frågor och är specialiserad på bolagsrätt, avtalsrätt och transaktioner.

Close

Matilda Westerberg

Matilda tog examen från Stockholms universitet 2017 och avslutade sin tingstjänstgöring i december 2019. Hon arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Erfarenhet
 • Södertörns tingsrätt
 • Svenska Bostäder
 • Villaägarnas Riksförbund
 • Stockholms universitet, jur.kand.

Nano Kettunen-Linder

Associate

+46 73-544 19 92

nano.linder@astralaw.se

Close

Rasmus Gannvik

Rasmus har arbetat som skatteombud på Skatteverket och har över 10 års erfarenhet av skatteprocesser och skatterevisioner. Rasmus har företrätt Skatteverket i en rad uppmärksammade skattemål. Rasmus har också arbetat med internationella förhandlingar där företag och privatpersoner beskattats i flera stater för samma inkomst (dubbelbeskattning).

Rasmus arbetar med svensk och internationell skatterätt, med fokus på skatterevisioner och skatteprocesser.

Erfarenhet
 • Skatteverket – Storföretagsavdelningen
 • Skatteverket – Rättsavdelningen (Behörig myndighet)
 • Skatteverket – Skatteavdelningen
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Close

Sara Andersson

Sara has worked for tax law firms since 2006, providing advice and guidance concerning processes relating to indirect taxes. She has specialised in VAT issues concerning mixed activities and travel industry. She also has built up extensive process experience through helping companies with tax processes with various instances. Sara is also an esteemed speaker. She is well-practised in tailoring VAT training courses for clients.

 

Experience
 • Erlegal Advokat
 • Svalner Skatt & Transaktion
 • Uppsala universitet, jur. kand.
Close

Stephan Eriksson

Stephan has an education in Air and Space Law from Institute of Air and Space Law (IASL) at McGill University i Montreal, Canada, where he also teaches. IASL's Air Law education is probably one of the best in the World. Who´s Who Legal has appointed him one of the best aviation lawyers in the world.

Stephan has long experience of representing airlines, helicopter operators, air brokers and travel agencies. He also works with flight accidents and aviation related product liability. ASTRA ADVOKATER are members of L2b Aviation, an international network of more than 45 aviation law firms representing airlines, financers, leasing companies, manufacturers, insurers, airports and export credit agencies.

Stephan has expertise in passenger rights and EU regulation 261/2004.

Stephan also works with construction law and business litigation in courts and arbitration.

He is member of American Bar Association (ABA), American Association for Justice (AAJ) and the European Air Law Association (EALA). He is the chair of the Aviation EEG within the European lawyers’ organization PEOPIL where he is one of the organizers of the McGill University/PEOPIL biannual Conferences on INTERNATIONAL AVIATION: LIABILITY, INSURANCE & FINANCE.

 

 

Experience
 • Excello Law
 • Liman & Partners AB
 • Own law practice
 • Foyen Law Group
Close

Ulrika Greghammar

Ulrika har arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrå sedan 2008. Ulrika arbetar främst med svensk och internationell affärsjuridik med fokus på kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågor och företagsöverlåtelser. Ulrika har även stor erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och kommersiell hyresrätt. Hon bistår vid överlåtelser av fastigheter, i frågor avseende samtliga typer av nyttjanderätter, plan- och byggfrågor samt med rådgivning åt bostadsrättsföreningar.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Stockholms tingsrätt
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Close

William de Laval

William tog examen vid Uppsala universitet 2022 och har varit en del av ASTRA ADVOKATERs studentpool sedan 2020. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning mot tvistemål och offentlig upphandling.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Delphi
 • Uppsala universitet, jur. kand.

You?

Would you like to be part of our team?

Career »