Medarbetare

Stäng

Alexander Raaum

Alexander arbetar i huvudsak med entreprenad-, fastighets- och försäkringsrätt. Alexander hanterar löpande en mängd kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Han arbetar även med affärsrelaterad rådgivning och transaktioner.

Erfarenhet
 • Kriström Advokatbyrå (2015-2024)
 • Advokatfirman af Petersens (2013-2014)
 • Stockholms Universitet, jur. kand. (2013)

Alexis J:son Wahlström

Advokat, Partner

070-812 51 81

alexis.wahlstrom@astralaw.se

Stäng

Alexis J:son Wahlström

Alexis fokuserar på kommersiella avtal, tvister och transaktioner. Han är specialiserad på IT/telekom och privat M&A, och har under dryga tjugo år varit verksam i IT-branschen dels som egen företagare, dels som rådgivare. Han har bred kunskap inom IT-segmentet såväl client- som server-side. Alexis har särskild erfarenhet av att hjälpa bolag i frågor som rör struktur och kommersiella villkor och är en erfaren processförare i tvister där hans förmåga att på ett pedagogiskt sätt presentera komplicerat underlag är uppskattad.

Erfarenhet
 • Cross Advokater
 • Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg
 • Stockholms universitet, jur kand
 • Egen verksamhet, IT/prepress
 • Discjockey, Stureplansgruppen m.fl.
Stäng

Anders Fernlund

Anders har varit verksam inom franchising och distributionsrätt sedan 1983. Verksamheten bedrivs såväl nationellt som internationellt genom att företräda franchisegivare eller franchisetagare i alla steg från skapandet av ett franchisesystem till eventuella tvister eller utlandsexpansioner eller rena M&A-transaktioner. Anders har varit ordförande i Svensk Franchise, EuroFranchise Lawyers och senior vice chair i IBA’s International Franchise Committee. Anders är såväl civilekonom som Sveriges enda juris doktor inom franchisejuridik.

Erfarenhet
 • Olika advokatbyråer i Stockholm
 • Forskare och lärare vid Juridicum, Stockholms universitet
 • Linköpings tingsrätt
 • Handelshögskolan i Stockholm, civ. ek.
 • Stockholms universitet, jur. kand., jur. dr.
Stäng

Anders Thylin

Anders arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på franchising, agenträtt och andra distributionsrättsliga frågor. I sitt arbete uppträder han som ombud i allmänna domstolar, skiljeförfaranden och i utomrättsliga förhandlingar. Utöver att vara ombud skriver han avtal, lämnar råd i associationsrättsliga frågor och biträder vid överlåtelser. Han är betraktad som ”Thought Leader Global Elite – Franchise 2021” och rekommenderad som ”National Leader Sweden – Franchise 2020” av Who’s Who Legal (https://whoswholegal.com/anders-thylin).

Anders är utsedd av International Distribution Institute som Country Expert Franchising – Sweden. Han är medlem i American Bar Association och International Bar Association.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå (2015-2020)
 • Egen verksamhet (2007-2015)
 • Olika advokatbyråer (1999-2007)
 • Hovrätt (1999)
 • Tingsrätt som notarie och tingsfiskal (1996-1998, 1999)
Stäng

Uppdateras inom kort.

Stäng

Carl-Gustav Lönnborg

Carl-Gustav är specialiserad på överlåtelser av fastigheter samt olika typer av nyttjanderätter samt bygg och planfrågor. Han har arbetat inom bank och finansiering samt som chefsjurist inom fastighetsmäkleri och investmentbolag innan han 1991 var med och grundade en advokatfirma.

Erfarenhet
 • President: International Grouping of Accoutants and Lawyers (IGAL)
 • Advokatfirman NOVA
 • Expert i Småhusköpskommittén
 • Bank och fastighetsjuridik
Stäng

Caroline Silfverskiöld

Caroline arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning mot entreprenad-, fastighets- och försäkringsrätt. Hon har tidigare erfarenhet från arbete på domstol.

Erfarenhet
 • Kriström Advokatbyrå
 • Attunda tingsrätt
 • Stockholms Universitet, jur. kand.
Stäng

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Elin Buskhe

Administration

073-991 18 46

elin.buskhe@astralaw.se

Stäng

Ella Eriksson

Ella tog examen vid Uppsala universitet 2023 och har varit en del av ASTRA ADVOKATERs studentpool sedan 2020. Hon arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Erfarenhet
 • Uppsala universitet, jur. kand.
Stäng

Göran Smedberg

Göran har arbetat med arbetsrättsliga frågor sedan 1990. Han har arbetat som förbundsjurist på HTF samt därefter på olika advokatfirmor. Göran arbetar även som offentlig och privat försvarare i mål som gäller arbetsmiljöbrott. Göran är en populär lärare och föreläsare. Du kan hitta inspelade föreläsningar i arbetsrätt på www.diplomautbildning.se.

Erfarenhet
 • Cross Advokater (2012-2020)
 • 10zing Advokatbyrå (2006-2012)
 • Advokatfirman NOVA (1997-2005)
 • Egen juridisk firma (1993-1997)
 • Tjänstemannaförbundet HTF (1991-1993)
 • Varbergs tingsrätt (1988-1991)
 • Uppsala universitet (1988)
Stäng

Hampus Bergström

Hampus har varit en del av ASTRA ADVOKATER sedan 2019. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden med särskild inriktning mot affärsrelaterad straffrätt.

Erfarenhet
 • Olsson Lilja Advokater
 • SEB Pension & Försäkring
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • Juristjobben
Stäng

Hans Näsbrandt

Hans har sedan år 2007 arbetat med skattefrågor utifrån olika perspektiv. Inledningsvis på Skatteverket, därefter på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning och sedan år 2013 som skattejurist, advokat och rådgivare på advokatbyrå. Han är skatterådgivare för företag och privatpersoner och arbetar även med rådgivning i bolagsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Han genomför regelbundet föreläsningar och utbildningsuppdrag.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Skatteverket
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • University of Toronto, Law School
Stäng

Jacob Lindblom

Jacob har sedan år 2018 arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå med olika affärsjuridiska frågor och har tidigare arbetat med juridiska frågor på finansbolag. På ASTRA ADVOKATER är Jacob verksam inom byråns alla områden och arbetar särskilt med avtalsrätt, tvistelösning och ekonomisk brottslighet.

Erfarenhet
 • Advokatfirman NOVA
 • Mercedes-Benz Finans
 • Lunds universitet, jur. kand.
 • University of Denver, Sturm College of Law,
Stäng

Jakob tog examen vid Lunds Universitet 2020 och har varit en del av ASTRA ADVOKATER sedan 2023. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning mot tvistemål och kommersiella avtal.

Erfarenhet
 • Daar Advokatbyrå
 • Tendium AB
 • Lunds universitet, jur. kand.
Stäng

Jenny Gustavsson

 

Erfarenhet
 • Advokatfirma Schjødt
 • Advokatfirman Carler
Stäng

Joakim Sundqvist

Joakim fokuserar på transaktioner och kommersiella tvister. Han är specialiserad på privat M&A och har under dryga tjugofem år varit rådgivare inom transaktioner, finansieringar och investeringar. Han har bred kunskap om industriellt och finansiellt drivna affärer inom en mängd branscher med särskild kunskap inom fastighets- och energisektorerna. Joakim är också en erfaren processförare i kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Han har särskild erfarenhet av att driva omfattande och finansiellt komplicerade mål där hans förmåga att skära igenom komplexitet och pedagogiskt presentera annars svårtillgängliga förlopp kommer till sin rätt.

Erfarenhet
 • Andra advokatbyråer
 • KPMG Corporate Finance
 • Riskkapitalbolaget Traction
 • Notarietjänstgöring
Stäng

Johan Cederberg

Johan tog examen vid Uppsala Universitet 2020 och anslöt till ASTRA ADVOKATER direkt efter avslutade studier. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Stäng

Johan Engborg

Johan är specialiserad på immaterialrätt och då särskilt varumärkesrätt och upphovsrätt, samt även kommersiell hyresrätt. Därutöver arbetar han generellt med allmänna frågor inom affärsjuridiken och hjälper därvid sina klienter, liksom en ”husadvokat”, med köp- och avtalsrättsliga frågor, till exempel med kompanjonavtal, uppdragsavtal, bolagsfrågor m.m. Johan hanterar även tvister inom sina specialistområden.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Nova
 • Gavatin & Partners
 • Hässleholms tingsrätt
 • Lunds universitet, jur kand
Stäng

John Tengström

John har sedan 1997 arbetat som rådgivare till företagsbyggare i olika former. Med ett passionerat engagemang för affärer och erfarenhet från juridik, affärsutveckling och teknik inom IT och telekom samt bank och finans, sitt särskilda fokus på bolagsfrågor, transaktioner, avtal och compliance är John det naturliga bollplanket för företagsbyggare. Han diskuterar gärna hur affärsmodeller kan stöpas om i ljuset av ny teknik och vilka möjligheter som kan finnas i de regulatoriska förutsättningarna.

Erfarenhet
 • Excello Advokatbyrå, Grundare
 • Foyen Advokatfirma
 • KLA (Karlerö Liljeblad Advokatbyrå)
 • Liljeblad & Co
Stäng

Karin Söderén

Karin arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på bolagsrätt, tvister och offentlig upphandling. Hon företräder regelbundet privatpersoner och företag inom ett brett spann av tvister i bl.a. allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljenämnd. Karin har stor erfarenhet av att biträda i upphandlingar, både under anbudsförfarandet och vid överprövningar, och skriver även kommersiella avtal.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå 2014 – 2021
 • Förvaltningsrätten i Stockholm 2012 – 2014
 • Stockholms universitet, jur. kand. 2011
 • Australian National University 2011
Stäng

Lotta Spandel

Lotta Spandel arbetar med affärsjuridiska frågor och är specialiserad på bolagsrätt, avtalsrätt och transaktioner.

Stäng

Marianne har varit verksam inom fastighetsrätt och mäklarjuridik sedan 2000. Hon är främst specialiserad på överlåtelserelaterad juridik och mäklarjuridik vad gäller fastigheter och bostadsrätter. Marianne har mångårig erfarenhet av tvister inom nämnda områden och företräder ofta klienter i domstol.

Marianne arbetar även med allmän fastighetsrätt och avtalsrätt.

Erfarenhet
 • Mäklarsamfundet
 • Chubb försäkringar
 • Egen advokatverksamhet
 • Landahl Advokatbyrå
Stäng

Matilda Westerberg

Matilda arbetar huvudsakligen med tvistelösning och med särskild inriktning inom områdena fastighetsrätt, bostadsrätt, hyresrätt och entreprenadrätt. Hon är ombud i allmänna domstolar, hyresnämnd och utomrättsliga förhandlingar. Hon har tidigare erfarenhet från bland annat arbete på domstol och allmännyttig hyresvärd.

Erfarenhet
 • Södertörns tingsrätt
 • Svenska Bostäder
 • Villaägarnas Riksförbund
 • Stockholms universitet, jur.kand.
Stäng

Nano arbetar huvudsakligen med kommersiell tvistelösning och är specialiserad inom områdena entreprenadrätt och fastighetsrätt. Han är ombud i allmänna domstolar, skiljeförfaranden och utomrättsliga förhandlingar. Han har tidigare erfarenheter från arbete på såväl börsnoterade bolag som från advokatbyrå.

Nano genomför återkommande utbildningar och föreläsningar inom framför allt entreprenadrätt med fokus på standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Stäng

Ramona tog examen vid Stockholms universitet 2024 och har varit del av ASTRA ADVOKATERs studentpool sedan 2021. Hon arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Erfarenhet
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Stäng

Sara har sedan 2006 arbetat med rådgivning och processer avseende indirekta skatter, i huvudsak mervärdesskatt. Hon är specialiserad på mervärdesskattefrågor i blandad verksamhet och resebranschen. Hon har en mycket god processvana genom att ha hjälpt företag i skatteprocesser i olika instanser. Sara är även en uppskattad föredragshållare. Hon får regelbundet uppdrag att skräddarsy mervärdesskatteutbildningar åt sina klienter.

Erfarenhet
 • Erlegal Advokat
 • Svalner Skatt & Transaktion
 • Uppsala universitet, jur.kand.
Stäng

Stephan Eriksson

Stephan Eriksson har sin utbildning i flygrätt från Institute of Air and Space Law (IASL) vid McGill University i Montreal, Kanada, där han även undervisar. IASLs flygrättsutbildning rankas som en av de bästa i världen. Who's Who Legal har utsett honom till en av de bästa flygjuristerna i världen.

Stephan har lång erfarenhet av att representera flygbolag och helikopteroperatörer, flygmäklare och researrangörer. Han arbetar även med flygolyckor och produktskador inom flyg. ASTRA ADVOKATER är medlemmar i L2b Aviation, ett internationellt nätverk av mer än 45 flygspecialiserade advokatbyråer som företräder flygbolag, finansiärer, leasingbolag, tillverkare, försäkringsbolag, flygplatser och exportkreditnämnder.

Stephan har särskild erfarenhet av passagerarrättigheter och EU:s förordning 261/2004.

Stephan arbetar även med entreprenadjuridik och affärsrelaterade tvister i domstol och skiljenämnder.

Stephan är medlem i de amerikanska advokatsamfunden ABA och AAJ, den Europeiska flygjuristorganisationen EALA samt är ordförande för den Europeiska advokatorganisationen PEOPIL's flygverksamhet där han bland annat organiserar McGill University/PEOPIL biannual Conferences on INTERNATIONAL AVIATION: LIABILITY, INSURANCE & FINANCE.

 

 

Erfarenhet
 • Excello Law
 • Liman & Partners AB
 • Egen verksamhet
 • Advokatfirman Foyen
Stäng

Ulrika Greghammar

Ulrika har arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrå sedan 2008. Ulrika arbetar främst med svensk och internationell affärsjuridik med fokus på kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågor och företagsöverlåtelser. Ulrika har även stor erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och kommersiell hyresrätt. Hon bistår vid överlåtelser av fastigheter, i frågor avseende samtliga typer av nyttjanderätter, plan- och byggfrågor samt med rådgivning åt bostadsrättsföreningar.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Stockholms tingsrätt
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Stäng

William de Laval

William tog examen vid Uppsala universitet 2022 och har varit en del av ASTRA ADVOKATERs studentpool sedan 2020. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning mot tvistemål och offentlig upphandling.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Delphi
 • Uppsala universitet, jur. kand.

Du?

Vill du bli en del av vårt team?

Karriär »

Studentpoolen

Vår studentpool bemannar receptionen och bistår verksamheten med såväl administrativa som juridiska uppgifter.

Studentpoolen består av studenter från juristprogrammet på Stockholms respektive Uppsala Universitet. Om du studerar juridik med ambitionen att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå så kan du söka en plats i studentpoolen. När vi rekryterar framgår det här.

 

Liv Berling - har arbetat med oss sedan våren 2023 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Stockholms universitet.

Fatma Nasser - har arbetat med oss sedan våren 2022 och studerar juristprogrammets nionde termin på Stockholms universitet.

Hedda Ståleker - har arbetat med oss sedan hösten 2023 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Stockholms universitet.

Frida Nielsen - har arbetat med oss sedan hösten 2023 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Uppsala universitet.

Viktoria Ladberg - har arbetat med oss sedan våren 2024 och studerar juristprogrammets tredje termin på Stockholms universitet.

Wilma Hagel - har arbetat med oss sedan våren 2023 och studerar juristprogrammets sjunde termin på Stockholms universitet.

Ebba Vinskär - har arbetat med oss sedan våren 2023 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Stockholms universitet.

Leonie Hohenthal - har arbetat med oss sedan hösten 2023 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Stockholms universitet.

Annie Nilsson - har arbetat med oss sedan våren 2024 och studerar juristprogrammets tredje termin på Stockholms universitet.