Medarbetare

Stäng

Anders Fernlund

Anders har varit verksam inom franchising och distributionsrätt sedan 1983. Verksamheten bedrivs såväl nationellt som internationellt genom att företräda franchisegivare eller franchisetagare i alla steg från skapandet av ett franchisesystem till eventuella tvister eller utlandsexpansioner eller rena M&A-transaktioner. Anders har varit ordförande i Svensk Franchise, EuroFranchise Lawyers och senior vice chair i IBA’s International Franchise Committee. Anders är såväl civilekonom som Sveriges enda juris doktor inom franchisejuridik.

Erfarenhet
 • Olika advokatbyråer i Stockholm
 • Forskare och lärare vid Juridicum, Stockholms universitet
 • Linköpings tingsrätt
 • Handelshögskolan i Stockholm, civ. ek.
 • Stockholms universitet, jur. kand., jur. dr.
Stäng

Anna Wikell

Erfarenhet
 • Advokatfirman Carler
 • LEX Advokatbyrå
 • Stockholms tingsrätt
Stäng

Carl-Gustav Lönnborg

Carl-Gustav är specialiserad på överlåtelser av fastigheter samt olika typer av nyttjanderätter samt bygg och planfrågor. Han har arbetat inom bank och finansiering samt som chefsjurist inom fastighetsmäkleri och investmentbolag innan han 1991 var med och grundade en advokatfirma.

Erfarenhet
 • President: International Grouping of Accoutants and Lawyers (IGAL)
 • Advokatfirman NOVA
 • Expert i Småhusköpskommittén
 • Bank och fastighetsjuridik
Stäng

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Stäng

Cristina Bergner

Cristina arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt såsom mutbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägeri och penningtvätt. Hon har en bakgrund som bolagsjurist samt från Skatteverket och anlitas därför ofta för rådgivning inom affärsrelaterad straffrätt. Cristina har medverkat i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet såsom det sk Bombardiermålet, Teliamålet och andra stora rättegångar. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Cristina även med allmän tvistlösning samt med arbetsrättsliga frågor.

 • Advokatfirman Nova AB
 • Daar Strandberg Advokatbyrå AB
 • Skatteverket
 • Bolagsjurist
Stäng

Fredrik Wennerstrand

Fredrik har sedan 2006 arbetat med affärsjuridiska frågor på advokatbyrå. Fredrik arbetar främst med fastighetsrätt, hyresrätt och entreprenadrätt samt tvistelösning. Fredrik arbetar även med arbetsrätt.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Carler
 • Advokatfirman af Petersens
 • Advokatfirman Lars Berlin
 • Skatteverket
 • Uppsala Universitet jur kand
Stäng

Hampus Bergström

Hampus avslutade sina juridikstudier vid Uppsala universitet 2019. Vid sidan av studierna arbetade han med försäkringsrättsliga frågeställningar inom SEB-koncernen och med straffrättsliga frågeställningar under sin uppsatspraktik hos Olsson Lilja Advokater. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden med särskild inriktning mot tvistemål och ekonomisk brottslighet.

CV
 • Olsson Lilja Advokater
 • SEB Pension & Försäkring
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • Juristjobben
Stäng

Hans Näsbrandt

Hans har sedan år 2007 arbetat med skattefrågor utifrån olika perspektiv. Inledningsvis på Skatteverket, därefter på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning och sedan år 2013 som skattejurist, advokat och rådgivare på advokatbyrå. Han är skatterådgivare för företag och privatpersoner och arbetar även med rådgivning i bolagsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Han genomför regelbundet föreläsningar och utbildningsuppdrag.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Skatteverket
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • University of Toronto, Law School
Stäng

Jacob Lindblom

Jacob har sedan år 2018 arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå med olika affärsjuridiska frågor och har tidigare arbetat med juridiska frågor på finansbolag. På ASTRA ADVOKATER är Jacob verksam inom byråns alla områden och arbetar särskilt med avtalsrätt, tvistelösning och ekonomisk brottslighet.

CV
 • Advokatfirman NOVA
 • Mercedes-Benz Finans
 • Lunds universitet, jur. kand.
 • University of Denver, Sturm College of Law,
Stäng

Jenny Gustavsson

 

 • Advokatfirma Schjødt
 • Advokatfirman Carler
Stäng

Joakim Sundqvist

Joakim fokuserar på transaktioner och kommersiella tvister. Han är specialiserad på privat M&A och har under dryga tjugofem år varit rådgivare inom transaktioner, finansieringar och investeringar. Han har bred kunskap om industriellt och finansiellt drivna affärer inom en mängd branscher med särskild kunskap inom fastighets- och energisektorerna. Joakim är också en erfaren processförare i kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Han har särskild erfarenhet av att driva omfattande och finansiellt komplicerade mål där hans förmåga att skära igenom komplexitet och pedagogiskt presentera annars svårtillgängliga förlopp kommer till sin rätt.

Erfarenhet
 • Andra advokatbyråer
 • KPMG Corporate Finance
 • Riskkapitalbolaget Traction
 • Notarietjänstgöring
Stäng

Johan Bojs

Johan Bojs arbetar med affärsjuridiska frågor, strategiskt styrelsearbete och är specialiserad på svensk och internationell skatterätt.

CV
 • Delägare på olika advokatbyråer i Stockholm
 • Svenskt Näringsliv - skattesakkunnig (2001-2003)
 • SEB - skattejurist (1996-1998)
 • Arthur Andersen - skatteavdelning (1991-1994)
 • Skatteverket (1988-1990)
 • Jur.kand. (1995) och civ.ek. (1988)

Johan Cederberg

Biträdande jurist

079-101 50 20

johan.cederberg@astralaw.se

Stäng

Johan Engborg

Johan är specialiserad på immaterialrätt och då särskilt varumärkesrätt och upphovsrätt, samt även kommersiell hyresrätt. Därutöver arbetar han generellt med allmänna frågor inom affärsjuridiken och hjälper därvid sina klienter, liksom en ”husadvokat”, med köp- och avtalsrättsliga frågor, till exempel med kompanjonavtal, uppdragsavtal, bolagsfrågor m.m. Johan hanterar även tvister inom sina specialistområden.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Nova
 • Gavatin & Partners
 • Hässleholms tingsrätt
 • Lunds universitet, jur kand
Stäng

John Tengström

John har sedan 1997 arbetat som rådgivare till företagsbyggare i olika former. Med ett passionerat engagemang för affärer och erfarenhet från juridik, affärsutveckling och teknik inom IT och telekom samt bank och finans, sitt särskilda fokus på bolagsfrågor, transaktioner, avtal och compliance är John det naturliga bollplanket för företagsbyggare. Han diskuterar gärna hur affärsmodeller kan stöpas om i ljuset av ny teknik och vilka möjligheter som kan finnas i de regulatoriska förutsättningarna.

CV
 • Excello Advokatbyrå, Grundare
 • Foyen Advokatfirma
 • KLA (Karlerö Liljeblad Advokatbyrå)
 • Liljeblad & Co
Stäng

Matilda Westerberg

Matilda tog examen från Stockholms universitet 2017 och avslutade sin tingstjänstgöring i december 2019. Hon arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden.

Erfarenhet
 • Södertörns tingsrätt
 • Svenska Bostäder
 • Villaägarnas Riksförbund
 • Stockholms universitet, jur.kand.

Nano Kettunen-Linder

Biträdande jurist

073-532 47 52

nano.linder@astralaw.se

Stäng

Stephan Eriksson

Stephan har sin utbildning i flygrätt från Institute of Air and Space Law (IASL) vid McGill University i Montreal, Kanada, där han även regelbundet undervisar. IASLs flygrättsutbildning rankas som en av de bästa i världen. Who´s Who Legal har utsett honom till en av de bästa flygjuristerna i världen.

Stephan Eriksson är specialiserad på aviation liability och har hanterat ett flertal flygolyckor under de sista 20 åren inkluderande Air France Concorde flight AF 4590 och SAS flight SK686.

Han har även bred erfarenhet av kommersiell flygrätt där han representerar flygbolag, helikopteroperatörer, flygmäklare och resebyråer.

Stephan arbetar även med entreprenadjuridik och affärsrelaterade tvister i domstol och skiljenämnd.

Stephan är medlem i de amerikanska advokatsamfunden ABA och AAJ, den Europeiska flygjuristorganisationen EALA samt är ordförande för den Europeiska advokatorganisationen PEOPIL's flygverksamhet.

 

Erfarenhet
 • Excello Law
 • Liman & Partners AB
 • Egen verksamhet
 • Advokatfirman Foyen
Stäng

Ulrica Geissler

Ulrica arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska spörsmål i alla dess former (bl.a. bolagsrätt, avtalsrätt och företagsöverlåtelser) främst som rådgivare till små och medelstora företag, väletablerade som start-ups. Klienterna kommer från skilda branscher, såsom restaurangbranschen över fastighetsföretag till flygindustrin. Även tvistelösning är ett av Ulricas fokusområden. Ulrica Geissler har i ett antal år varit verksam som advokat i Tyskland och studerat tysk juridik med inriktning på tysk bolagsrätt vid universitetet i München.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • LIEB.Rechtsanwälte
 • Kriström Advokatbyrå
 • Notarietjänstgöring
 • Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte

Du?

Vill du bli en del av vårt team?

Karriär »

Studentpoolen

Vår studentpool bemannar receptionen och bistår verksamheten med såväl administrativa som juridiska uppgifter.

Studentpoolen består av studenter från juristprogrammet på Stockholms respektive Uppsala Universitet. Om du studerar juridik med ambitionen att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå så kan du söka en plats i studentpoolen. När vi rekryterar framgår det här.

Ellioth Lodenius - har arbetat med oss sedan våren 2020 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Stockholms Universitet.

Miriam Christensson - har arbetat med oss sedan våren 2020 och studerar juristprogrammets fjärde termin på Stockholms Universitet.

Olle Ringstedt - har arbetat med oss sedan våren 2020 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Stockholms Universitet.

Victoria Smith Lind - har arbetat med oss sedan våren 2020 och studerar juristprogrammets tredje termin på Stockholms Universitet.

William de Laval - har arbetat med oss sedan våren 2020 och studerar juristprogrammets sjunde termin på Uppsala Universitet.

 

 

Dustin Zojaji - har arbetat med oss sedan hösten 2020 och studerar juristprogrammets tredje termin på Stockholms Universitet.

Ella Eriksson - har arbetat med oss sedan hösten 2020 och studerar juristprogrammets femte termin på Uppsala Universitet.

Emma Frankenberg - har arbetat med oss sedan hösten 2020 och studerar juristprogrammets femte termin på Uppsala Universitet.

Fanny Lidström - har arbetat med oss sedan hösten 2020 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Uppsala Universitet.

Gustaf Zakrisson - har arbetat med oss sedan hösten 2020 och studerar juristprogrammets sjunde termin på Uppsala Universitet.

Julia Engberg - har arbetat med oss sedan hösten 2020 och studerar juristprogrammets sjätte termin på Uppsala Universitet.