Internationella samarbeten

Globalt och lokalt

Inom de rättsområden som ASTRA ADVOKATER är verksamma har vi kontakt med lokala advokater i många länder.

En del samarbeten sker genom större nätverk såsom International Bar Association och American Bar Association, andra samarbeten är mer specifikt kopplade till ett särskilt rättsområde eller ett geografiskt område.

Oavsett var i världen våra klienter är verksamma har vi möjlighet att anlita en lokal advokat som är specialiserad inom rättsområdet och den lokala lagstiftningen.

Ett exempel på ett specifikt nätverk är EFL EuroFranchise Lawyers som består av de främsta experterna inom franchising och distributionsrätt från ett tjugotal länder inom Europa. En eller två utvalda advokater per land har inbjudits att delta i gruppen. Advokaten Anders Fernlund är gruppens Honorary President. För ytterligare information om EFL, besök organisationens webbplats www.eurofranchiselawyers.com eller kontakta Anders Fernlund.

Abstrakt mönster