Internationella samarbeten

Globalt och lokalt

Inom de rättsområden som ASTRA ADVOKATER är verksamma har vi kontakt med lokala advokater i många länder.

En del samarbeten sker genom större generella nätverk och andra samarbeten är mer specifikt kopplade till ett särskilt rättsområde eller ett geografiskt område.

Oavsett var i världen våra klienter är verksamma har vi möjlighet att anlita en lokal advokat som är specialiserad inom rättsområdet och den lokala lagstiftningen.

Abstrakt mönster

Nätverk och samarbeten

EFL EuroFranchise Lawyers

Nätverket består av de främsta experterna inom franchising och distributionsrätt från ett tjugotal länder inom Europa. En eller två utvalda advokater per land har inbjudits att delta i gruppen. Advokat Anders Fernlund är gruppens Honorary President.  

För ytterligare information om EFL, besök organisationens webbplats www.eurofranchiselawyers.com eller kontakta Anders Fernlund

IDI - International Distribution Institute

IDI är en sammanslutning av advokater, bolagsjurister, affärsmän och konsulter som har ett intresse av internationell distribution av tjänster och produkter genom olika mellanmansmodeller såsom franchising, agenter och återförsäljare samt andra mellanmän. IDI tillhandahåller resurser om lokala förhållanden i olika länder över hela världen, t.ex. genom information och rapporter över nationella lagar inom olika områden, lagtexter och modellavtal m.m. Advokat Anders Thylin är IDI:s svenska expert inom franchising.

För ytterligare information om IDI, besök organisationens webbplats www.idiproject.com eller kontakta Anders Thylin

IR Global

Ett nätverk för juridiska rådgivare till företag och privatpersoner som består av utvalda medlemmar från hela världen.  

För ytterligare information om IR Global, besök organisationens webbplats www.irglobal.com eller kontakta Joakim Sundqvist

L2bAviation

Ett världsomspännande nätverk av advokater med expertis inom flygrätt (Aviation). Nätverket består av en advokatbyrå per land där ASTRA ADVOKATER är den utvalda advokatbyrån för Sverige. 

För ytterligare information om L2bAviation, besök organisationens webbplats www.l2baviation.com eller kontakta Stephan Eriksson