Affärsjuridik och affärsprocess

ASTRA ADVOKATER

Verksamhetsområden

ASTRA ADVOKATER erbjuder heltäckande rådgivning inom affärsjuridik och affärsprocess.

10 februari, 2020

Affärsrelaterad straffrätt (Ekobrott)

Affärsrelaterad straffrätt (Ekobrott)Ekonomiska brott (ekobrott) är brott som har samband med affärsverksamhet. Exempel är insiderbrott, trolöshet mot huvudman, mutbrott, bokföringsbrott, skattebrott och arbetsmiljöbrott. Som företagare blir du ofta medve...
9 februari, 2020

Aktiemarknads-, bank- och finansrätt

Aktiemarknads-, bank- och finansrättVad gäller vid en notering? Hur hanterar man insiderinformation? ASTRA ADVOKATER ger dig eller ditt företag biträde i aktiemarknads-, bank och finansrätt oavsett om din fråga gäller kapitalanskaffning, incitamentsprogram...
1 februari, 2020

Associationsrätt / Bolagsrätt

Associationsrätt / BolagsrättVilket ansvar har styrelsen i ett aktiebolag? Vilket majoritetskrav gäller för en riktad nyemission? Vilket ansvar har bolagsman i ett handelsbolag? ASTRA ADVOKATER ger dig eller ditt företag biträde i bolagsrättsliga frågor oa...
27 januari, 2020

Fastighets-, hyres- och bostadsrätt samt fastighetsprocess

Fastighets-, hyres- och bostadsrätt samt fastighetsprocessSka du köpa eller sälja en fastighet? Behöver du rådgivning om exploateringsprojekt för markområden? Har Du frågor kring detaljplaner eller bygglov? Är det formkrav vid uppsägning av en hyresgäst? V...
24 januari, 2020

Flygrätt

FlygrättVar kan jag få hjälp med leasing av luftfartyg? Vem kan hjälpa mig med köp och försäljning av flygplan och helikoptrar? Vem kan hjälpa oss som förlorat en anhörig i en internationell flygolycka? Vad gäller för skaderegleringen i en flygolycka? I e...
20 januari, 2020

Franchise- och distributionsrätt

Franchise- och distrubitionsrättHar du frågor om franchise?  Om du funderar på att starta franchiseverksamhet bör du tidigt i planeringen skydda ditt affärskoncept så långt det är möjligt. När verksamheten är igång finns ständigt juridiska frågor att tänk...
16 januari, 2020

Företagsöverlåtelser, investeringar, transaktionsrätt (M&A)

Företagsöverlåtelser, investeringar, transaktionsrätt (M&A) Att sälja eller köpa ett bolag ställer stora krav på planering och genomförande. Även de mest skenbart enkla transaktionerna kan innebära fallgropar som det krävs många års transaktio...
14 januari, 2020

Immaterial- och marknadsrätt

Immaterial- och marknadsrättFår man använda ett fotografi som man laddat ner från internet? Hur stor är möjligheten att hämta citat från andras böcker? Vilka rättigheter har användaren vid strömningstjänster? Hur registrerar jag ett varumärke? Hur skyddar ...
3 januari, 2020

Offentlig upphandling

Offentlig upphandlingHar du frågor om de obligatoriska kraven (s.k. ska-krav) eller vilka dokument som behöver ges in i en offentlig upphandling? Hur lämnar man anbud i en upphandling? Vad är ESPD? Har företaget förlorat en upphandling och undrar om beslut...
3 januari, 2020

Skatterätt och skatteprocess

Skatterätt och skatteprocessHar du frågor om skatt? Kanske har du fått en förfrågan från Skatteverket som du inte vet hur du ska besvara eller ett beslut som du inte är nöjd med. Skattejuristerna på ASTRA ADVOKATER besvarar dina frågor och bistår dig att d...
3 januari, 2020

Tech och digital

Tech och digitalVad innebär ett SaaS-avtal? Vilka uppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR)? ASTRA ADVOKATER hjälper dig i de juridiska frågeställningar som kopplat till digitalisering och den senaste tekniken, oavsett om det gäller molntjänster,...
3 januari, 2020

Tvistlösning och kommersiella processer

Tvistlösning och kommersiella processerVår affärspartner hotar att stämma oss, vad gör vi? Kan man verkställa en svensk dom i utlandet? Ska man välja process i vanlig domstol eller skiljeförfarande? Vad ingår i en rättsskyddsförsäkring? Affärstvister tar ...