Affärsjuridik och affärsprocess

ASTRA ADVOKATER

Verksamhetsområden

ASTRA ADVOKATER erbjuder heltäckande rådgivning inom affärsjuridik och affärsprocess.

10 februari, 2020

Affärsrelaterad straffrätt (Ekobrott)

Affärsrelaterad straffrätt (Ekobrott)Är du misstänkt för ekonomisk brottslighet? Ekonomiska brott (ekobrott) är brott som har samband med affärsverksamhet. Exempel är insiderbrott, trolöshet mot huvudman, mutbrott, bokföringsbrott, skattebrott och arbetsmi...
9 februari, 2020

Aktiemarknads-, bank- och finansrätt

Aktiemarknads-, bank- och finansrättVad gäller vid en notering? Hur hanterar man insiderinformation? ASTRA ADVOKATER ger dig eller ditt företag biträde i aktiemarknads-, bank och finansrätt oavsett om din fråga gäller kapitalanskaffning, incitamentsprogram...
1 februari, 2020

Associationsrätt / Bolagsrätt

Associationsrätt / BolagsrättVilket ansvar har styrelsen i ett aktiebolag? Vilket majoritetskrav gäller för en riktad nyemission? Vilket ansvar har bolagsman i ett handelsbolag? ASTRA ADVOKATER ger dig eller ditt företag biträde i bolagsrättsliga frågor oa...
27 januari, 2020

Fastighets-, hyres- och bostadsrätt samt fastighetsprocess

Fastighets-, hyres- och bostadsrätt samt fastighetsprocessSka du köpa eller sälja en fastighet? Behöver du rådgivning om exploateringsprojekt för markområden? Har du frågor kring detaljplaner eller bygglov? Är det formkrav vid uppsägning av en hyresgäst? V...
24 januari, 2020

Flygrätt och drönarjuridik

Flygrätt och drönarjuridikBehöver du hjälp med leasing av luftfartyg eller med köp och försäljning av flygplan och helikoptrar? Vem kan hjälpa till med trafiktillstånd för kommersiell luftfart? Vad gäller för skaderegleringen i en flygolycka? Behöver du hj...
20 januari, 2020

Franchise- och distributionsrätt

Franchise- och distributionsrättHar du frågor om franchise?  Om du funderar på att starta franchiseverksamhet bör du tidigt i planeringen skydda ditt affärskoncept så långt det är möjligt. När verksamheten är igång finns ständigt juridiska frågor att tänk...
16 januari, 2020

Företagsöverlåtelser, investeringar, transaktionsrätt (M&A)

Företagsöverlåtelser, investeringar, transaktionsrätt (M&A) Att sälja eller köpa ett bolag ställer stora krav på planering och genomförande. Även de mest skenbart enkla transaktionerna kan innebära fallgropar som det krävs många års transaktio...
14 januari, 2020

Immaterial- och marknadsrätt

Immaterial- och marknadsrättFår man använda ett fotografi som man laddat ner från internet? Hur stor är möjligheten att hämta citat från andras böcker? Vilka rättigheter har användaren vid strömningstjänster? Hur registrerar jag ett varumärke? Hur skyddar ...
12 januari, 2020

Konkurrensrätt

KonkurrensrättVad gör du när Konkurrensverket ringer på dörren och berättar att de ska genomföra en platsundersökning, eller gryningsräd som det populärt kallas? Vad måste du tänka på när du samarbetar med andra företag på det horisontella planet (alltså f...
3 januari, 2020

Offentlig upphandling

Offentlig upphandlingHar du frågor om de obligatoriska kraven (s.k. ska-krav) eller vilka dokument som behöver ges in i en offentlig upphandling? Hur lämnar man anbud i en upphandling? Vad är ESPD? Har företaget förlorat en upphandling och undrar om beslut...
3 januari, 2020

Skatterätt och skatteprocess

Skatterätt och skatteprocessHar du frågor om skatt? Kanske har du fått en förfrågan från Skatteverket som du inte vet hur du ska besvara eller ett beslut som du inte är nöjd med. Skattejuristerna på ASTRA ADVOKATER besvarar dina frågor och bistår dig att d...
3 januari, 2020

Tech och digital

Tech och digitalVad innebär ett SaaS-avtal? Vilka uppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR)? Var hittar du rådgivning avseende ett ärende med Integritetsskyddsmyndigheten?  ASTRA ADVOKATER hjälper dig i juridiska frågeställningar kopplat till di...
3 januari, 2020

Tvistlösning och kommersiella processer

Tvistlösning och kommersiella processerVår affärspartner hotar att stämma oss, vad gör vi? Kan man verkställa en svensk dom i utlandet? Ska man välja process i vanlig domstol eller skiljeförfarande? Vad ingår i en rättsskyddsförsäkring? Affärstvister tar ...