Affärsrelaterad straffrätt (Ekobrott)

Ekonomiska brott (ekobrott) är brott som har samband med affärsverksamhet. Exempel är insiderbrott, trolöshet mot huvudman, mutbrott, bokföringsbrott, skattebrott och arbetsmiljöbrott.

Som företagare blir du ofta medveten om att en utredning pågår först när brottsutredare gör tillslag, normalt mycket tidigt på morgonen, genom husrannsakan. Då hämtas företrädaren och/eller anställda till förhör och samtidigt beslagtas elektroniskt material och annan skriftlig dokumentation. Utredningen kan dessförinnan ha pågått under lång tid utan att du fått veta någonting.

Ärenden inom ekonomisk brottslighet är ofta svårtillgängliga på grund av mängden dokumentation, men också på grund av komplexiteten i frågorna.

ASTRA ADVOKATER har omfattande erfarenhet av de frågor som uppstår i samband med utredning och efterföljande process.

ASTRA ADVOKATER ger tillsammans med vårt internationella nätverk råd i legala och processuella frågor oavsett var utredningen genomförs.

ASTRA ADVOKATER har under ett antal år företrätt företag och misstänkta i flertalet medialt stora och internationellt kända rättegångar som rört misstankar om ekobrott. Uppdragen har även omfattat försvar åt utländska medborgare som anklagats för att ha begått brott i Sverige liksom anklagelser om brott begångna utomlands av svenska medborgare

Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Stäng

Cristina Bergner

Cristina arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt såsom mutbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägeri och penningtvätt. Hon har en bakgrund som bolagsjurist samt från Skatteverket och anlitas därför ofta för rådgivning inom affärsrelaterad straffrätt. Cristina har medverkat i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet såsom det sk Bombardiermålet, Teliamålet och andra stora rättegångar. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Cristina även med allmän tvistlösning samt med arbetsrättsliga frågor.

  • Advokatfirman Nova AB
  • Daar Strandberg Advokatbyrå AB
  • Skatteverket
  • Bolagsjurist
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende