Affärsrelaterad straffrätt (Ekobrott)

Är du misstänkt för ekonomisk brottslighet? Ekonomiska brott (ekobrott) är brott som har samband med affärsverksamhet. Exempel är insiderbrott, trolöshet mot huvudman, mutbrott, bokföringsbrott, skattebrott och arbetsmiljöbrott.

Som företagare blir du ofta medveten om att en utredning pågår först när brottsutredare gör tillslag, normalt mycket tidigt på morgonen, genom husrannsakan. Då hämtas företrädaren och/eller anställda till förhör och samtidigt beslagtas elektroniskt material och annan skriftlig dokumentation. Utredningen kan dessförinnan ha pågått under lång tid utan att du fått veta någonting.

Ärenden inom ekonomisk brottslighet är ofta svårtillgängliga på grund av mängden dokumentation, men också på grund av komplexiteten i frågorna.

ASTRA ADVOKATER har omfattande erfarenhet av de frågor som uppstår i samband med utredning och efterföljande process. Vi har företrätt företag och misstänkta i flertalet medialt stora och internationellt kända rättegångar som rört misstankar om ekobrott. Uppdragen har även omfattat försvar åt utländska medborgare som anklagats för att ha begått brott i Sverige liksom anklagelser om brott begångna utomlands av svenska medborgare.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Insiderbrott
Trolöshet mot huvudman
Mutbrott
Bokföringsbrott
Skattebrott
Arbetsmiljöbrott
Penningtvättsbrott
Näringsförbud
Företagsbot
Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Stäng

Cristina Bergner

Cristina arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt såsom mutbrott, trolöshet mot huvudman, bedrägeri och penningtvätt. Hon har en bakgrund som bolagsjurist samt från Skatteverket och anlitas därför ofta för rådgivning inom affärsrelaterad straffrätt. Cristina har medverkat i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet såsom det sk Bombardiermålet, Teliamålet och andra stora rättegångar. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Cristina även med allmän tvistlösning samt med arbetsrättsliga frågor.

Erfarenhet
  • Advokatfirman Nova AB
  • Daar Strandberg Advokatbyrå AB
  • Skatteverket
  • Bolagsjurist
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende