Aktiemarknads-, bank- och finansrätt

Vad gäller vid en notering? Hur hanterar man insiderinformation? ASTRA ADVOKATER ger dig eller ditt företag biträde i aktiemarknads-, bank och finansrätt oavsett om din fråga gäller kapitalanskaffning, incitamentsprogram, regelverksfrågor eller en kommande notering på en marknadsplats eller börs.

Vi ger alltid snabb och flexibel service till våra klienter. Vi ger löpande stöd i regelverksfrågor och biträder våra klienter i dialogen med Finansinspektionen och marknadsplatser.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Aktiemarknadsfrågor
Incitamentprogram
Kapitalanskaffningar
Legal due diligence i samband med notering
Regelverksfrågor
Rådgivning till styrelsen
Spridning av aktier och finansiella instrument
Tillståndsfrågor
Tvångsinlösen
Kontakt

Våra specialister inom området

Stäng

John Tengström

John har sedan 1997 arbetat som rådgivare till företagsbyggare i olika former. Med ett passionerat engagemang för affärer och erfarenhet från juridik, affärsutveckling och teknik inom IT och telekom samt bank och finans, sitt särskilda fokus på bolagsfrågor, transaktioner, avtal och compliance är John det naturliga bollplanket för företagsbyggare. Han diskuterar gärna hur affärsmodeller kan stöpas om i ljuset av ny teknik och vilka möjligheter som kan finnas i de regulatoriska förutsättningarna.

Erfarenhet
  • Excello Advokatbyrå, Grundare
  • Foyen Advokatfirma
  • KLA (Karlerö Liljeblad Advokatbyrå)
  • Liljeblad & Co
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende