Fastighets-, hyres- och bostadsrätt samt fastighetsprocess

Ska du köpa eller sälja en fastighet? Behöver du rådgivning om exploateringsprojekt för markområden? Har du frågor kring detaljplaner eller bygglov? Är det formkrav vid uppsägning av en hyresgäst? Vad innebär en överenskommelse om avstående från besittningsskydd? När förverkas en hyresrätt? Vad innebär sedvanligt underhåll? Vad är det för skillnad mellan hyresnedsättning och skadestånd? Vad är det för skillnad mellan hyra och arrende? Hur ombildar man sin hyreslägenhet till bostadsrätt?

ASTRA ADVOKATER bistår regelbundet i uppdrag av köp och försäljning av allt ifrån små till stora kommersiella fastigheter. I exploateringsprojekt hjälper vi till med att ansöka om fastighetsreglering och upprätta samarbets- och exploateringsavtal mellan parterna. Vi bistår vid frågor om gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Vi har även kompetens i planfrågor och inom miljörätt.

Hyresrätten är en av de upplåtelseformer som är en så kallad nyttjanderätt. Inom nyttjanderätten ingår även bostadsrätt och arrendeförhållanden. ASTRA ADVOKATER lämnar juridisk rådgivning i alla hyres-, arrende- och övriga nyttjanderättsförhållanden inom fastighetsrätten. Inom bland annat hyresjuridiken finns det många formella krav som en hyresvärd lätt missar och som kan leda till såväl ogiltighet som kostsamma följder. ASTRA ADVOKATER har lång erfarenhet av upprättande av hyres- och arrendeavtal, avstående från besittningsskydd, lokalöverlåtelser, andrahandsuthyrning, skadeståndsfrågor, omförhandling, förlängningstvister och medling i hyresnämnden. Vi hjälper också till med bostadsrättsliga frågor, till exempel ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Entreprenadrätt
Köp och försäljning av fastigheter m m
Samarbets- och exploateringsavtal
Hyres- och arrendeavtal
Bostadsrätt
Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Carl-Gustav Lönnborg

Carl-Gustav är specialiserad på överlåtelser av fastigheter samt olika typer av nyttjanderätter samt bygg och planfrågor. Han har arbetat inom bank och finansiering samt som chefsjurist inom fastighetsmäkleri och investmentbolag innan han 1991 var med och grundade en advokatfirma.

Erfarenhet
 • President: International Grouping of Accoutants and Lawyers (IGAL)
 • Advokatfirman NOVA
 • Expert i Småhusköpskommittén
 • Bank och fastighetsjuridik
Stäng

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Stäng

Johan Engborg

Johan är specialiserad på immaterialrätt och då särskilt varumärkesrätt och upphovsrätt, samt även kommersiell hyresrätt. Därutöver arbetar han generellt med allmänna frågor inom affärsjuridiken och hjälper därvid sina klienter, liksom en ”husadvokat”, med köp- och avtalsrättsliga frågor, till exempel med kompanjonavtal, uppdragsavtal, bolagsfrågor m.m. Johan hanterar även tvister inom sina specialistområden.

Erfarenhet
 • Advokatfirman Nova
 • Gavatin & Partners
 • Hässleholms tingsrätt
 • Lunds universitet, jur kand
Stäng

Stephan Eriksson

Stephan Eriksson har sin utbildning i flygrätt från Institute of Air and Space Law (IASL) vid McGill University i Montreal, Kanada, där han även undervisar. IASLs flygrättsutbildning rankas som en av de bästa i världen. Who's Who Legal har utsett honom till en av de bästa flygjuristerna i världen.

Stephan har lång erfarenhet av att representera flygbolag och helikopteroperatörer, flygmäklare och researrangörer. Han arbetar även med flygolyckor och produktskador inom flyg. ASTRA ADVOKATER är medlemmar i L2b Aviation, ett internationellt nätverk av mer än 45 flygspecialiserade advokatbyråer som företräder flygbolag, finansiärer, leasingbolag, tillverkare, försäkringsbolag, flygplatser och exportkreditnämnder.

Stephan har särskild erfarenhet av passagerarrättigheter och EU:s förordning 261/2004.

Stephan arbetar även med entreprenadjuridik och affärsrelaterade tvister i domstol och skiljenämnder.

Stephan är medlem i de amerikanska advokatsamfunden ABA och AAJ, den Europeiska flygjuristorganisationen EALA samt är ordförande för den Europeiska advokatorganisationen PEOPIL's flygverksamhet där han bland annat organiserar McGill University/PEOPIL biannual Conferences on INTERNATIONAL AVIATION: LIABILITY, INSURANCE & FINANCE.

 

 

Erfarenhet
 • Excello Law
 • Liman & Partners AB
 • Egen verksamhet
 • Advokatfirman Foyen
Stäng

Ulrika Greghammar

Ulrika har arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrå sedan 2008. Ulrika arbetar främst med svensk och internationell affärsjuridik med fokus på kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågor och företagsöverlåtelser. Ulrika har även stor erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och kommersiell hyresrätt. Hon bistår vid överlåtelser av fastigheter, i frågor avseende samtliga typer av nyttjanderätter, plan- och byggfrågor samt med rådgivning åt bostadsrättsföreningar.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Stockholms tingsrätt
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende