Flygrätt och drönarjuridik

Behöver du hjälp med leasing av luftfartyg eller med köp och försäljning av flygplan och helikoptrar? Vem kan hjälpa till med trafiktillstånd för kommersiell luftfart? Vad gäller för skaderegleringen i en flygolycka? Behöver du hjälp med drönarjuridik och andra frågor kring drönare, så kallade UAS?

I ett flygbolag dyker det upp många legala problemställningar. Om bolaget ska transportera passagerare eller gods med flygplan eller helikopter krävs ett drifttillstånd, ett så kallat AOC. Bolaget måste ha en operativ licens (OL) som reglerar rätten att få utöva lufttrafik inom EU mot betalning. För ett flygbolag finns det krav på egen luftvärdighetsorganisation, Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Ska bolaget utbilda piloter för certifikat och typbehörigheter, eller kabinbesättning, krävs en godkänd utbildningsorganisation, ett så kallat ATO. Bolaget måste ha säkerhetsgodkännande. Luftfartygen som ska användas i bolaget ska vara EASA-godkända.

Utöver detta kanske bolaget avser att bedriva specialiserad flygverksamhet som innebär aerial work med hjälp av luftfartyg, till exempel lyft, inspektioner, brandbekämpning och fotoflyg, vad som vanligen kallas för bruksflyg. Genom att driva ett flygbolag uppstår en mängd andra juridiska frågor, såsom frågor om passagerares rättigheter (EU261), unruly passengers, personalfrågor, hyresfrågor, bolagsrätt eller frågor kring kommersiella avtal eller samarbetsavtal såsom ground handling.

ASTRA ADVOKATER har bred erfarenhet av de frågor som uppstår i samband med att starta och driva ett flygbolag både vad gäller rotor och fixed wing. För drönarbolag biträder vi bland annat i tillståndsprocesser avseende dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen, samt händelserapportering avseende flygning med drönare.

ASTRA ADVOKATER bistår även flygbolag och passagerare i skaderegleringsfrågor -sakskador och personskador - i Sverige och internationellt. Vi hjälper piloter i brottmål och certifikatsfrågor. Vi biträder skadelidande i flygrelaterade brottmål.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Köp och försäljning av luftfartyg
Registrering och avregistrering av luftfartyg
Leasingavtal
Anställnings- och utbildningsfrågor
Kontakt med myndigheter
Skadereglering av flygolyckor
Biträde av eller målsägandebiträde till piloter i luftfartsrelaterade brottmål
Kommersiella avtal inom luftfarten
Trafiktillstånd enligt luftfartsavtal
Ansvars- och försäkringsfrågor samt tvister
Drönarjuridik
Kontakt

Våra specialister inom området

Stäng

Stephan Eriksson

Stephan Eriksson har sin utbildning i flygrätt från Institute of Air and Space Law (IASL) vid McGill University i Montreal, Kanada, där han även undervisar. IASLs flygrättsutbildning rankas som en av de bästa i världen. Who's Who Legal har utsett honom till en av de bästa flygjuristerna i världen.

Stephan har lång erfarenhet av att representera flygbolag och helikopteroperatörer, flygmäklare och researrangörer. Han arbetar även med flygolyckor och produktskador inom flyg. ASTRA ADVOKATER är medlemmar i L2b Aviation, ett internationellt nätverk av mer än 45 flygspecialiserade advokatbyråer som företräder flygbolag, finansiärer, leasingbolag, tillverkare, försäkringsbolag, flygplatser och exportkreditnämnder.

Stephan har särskild erfarenhet av passagerarrättigheter och EU:s förordning 261/2004.

Stephan arbetar även med entreprenadjuridik och affärsrelaterade tvister i domstol och skiljenämnder.

Stephan är medlem i de amerikanska advokatsamfunden ABA och AAJ, den Europeiska flygjuristorganisationen EALA samt är ordförande för den Europeiska advokatorganisationen PEOPIL's flygverksamhet där han bland annat organiserar McGill University/PEOPIL biannual Conferences on INTERNATIONAL AVIATION: LIABILITY, INSURANCE & FINANCE.

 

 

Erfarenhet
  • Excello Law
  • Liman & Partners AB
  • Egen verksamhet
  • Advokatfirman Foyen
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende