Immaterial- och marknadsrätt

Får man använda ett fotografi som man laddat ner från internet? Hur stor är möjligheten att hämta citat från andras böcker? Vilka rättigheter har användaren vid strömningstjänster? Hur registrerar jag ett varumärke? Hur skyddar jag min upphovsrätt? Kan jag skydda ett butikskoncept? Hur hanteras immateriella rättigheter inom franchising? Hur kan jag använda jämförande undersökningar i min marknadsföring? Vad menas med otillbörlig eller illojal konkurrens?

Immaterialrätten är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn.

Immaterialrättsliga tillgångar är i praktiken idéer som kan skyddas praktiskt genom bland annat patent, varumärkesskydd och upphovsrätt. Idag är dessa skydd viktigare än någonsin och företagen har alltmer insett den konkurrensrättsliga vikten av att lägga resurser på att säkerställa och försvara sina immateriella rättigheter i länder där de är verksamma.

Marknadsrätten inkluderar marknadsföring och konkurrensrätt. Marknadsrätten tar bland annat sikte på om en marknadsföringsåtgärd kan avses vara tillåten eller om ett företag missgynnas på grund av en konkurrents otillåtna agerande på marknaden. Marknadsföringslagen och konkurrenslagen är de två lagar som särskilt reglerar rättsområdet, men även lagen om offentlig upphandling kan tillämpas när olika konkurrensrättsliga frågeställningar dyker upp. Regelverket kring marknadsrätten syftar till att främja sunda spelregler på marknaden och att förhindra otillbörlig konkurrens. Överträdelser kan leda till skadeståndspåföljder.

Immaterialrätt och marknadsrätten utgör två av de rättsområden inom vilket ASTRA ADVOKATER har specialiserat sig. Våra jurister har lång erfarenhet av att bistå våra klienter i dessa frågor såväl nationellt som internationellt.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Varumärke
Upphovsrätt
Namn och bild i reklam
Marknadsföring
Franchising
Konkurrensfrågor
Offentlig upphandling
Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Anders Fernlund

Anders har varit verksam inom franchising och distributionsrätt sedan 1983. Verksamheten bedrivs såväl nationellt som internationellt genom att företräda franchisegivare eller franchisetagare i alla steg från skapandet av ett franchisesystem till eventuella tvister eller utlandsexpansioner eller rena M&A-transaktioner. Anders har varit ordförande i Svensk Franchise, EuroFranchise Lawyers och senior vice chair i IBA’s International Franchise Committee. Anders är såväl civilekonom som Sveriges enda juris doktor inom franchisejuridik.

Erfarenhet
  • Olika advokatbyråer i Stockholm
  • Forskare och lärare vid Juridicum, Stockholms universitet
  • Linköpings tingsrätt
  • Handelshögskolan i Stockholm, civ. ek.
  • Stockholms universitet, jur. kand., jur. dr.
Stäng

Johan Engborg

Johan är specialiserad på immaterialrätt och då särskilt varumärkesrätt och upphovsrätt, samt även kommersiell hyresrätt. Därutöver arbetar han generellt med allmänna frågor inom affärsjuridiken och hjälper därvid sina klienter, liksom en ”husadvokat”, med köp- och avtalsrättsliga frågor, till exempel med kompanjonavtal, uppdragsavtal, bolagsfrågor m.m. Johan hanterar även tvister inom sina specialistområden.

Erfarenhet
  • Advokatfirman Nova
  • Gavatin & Partners
  • Hässleholms tingsrätt
  • Lunds universitet, jur kand
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende