Konkurrensrätt

Vad gör du när Konkurrensverket ringer på dörren och berättar att de ska genomföra en platsundersökning, eller gryningsräd som det populärt kallas? Vad måste du tänka på när du samarbetar med andra företag på det horisontella planet (alltså företag som i princip gör detsamma som du) eller det vertikala planet (alltså företag som ligger före eller efter ditt företag i värdekedjan)? Finns det risk för kartellbildning eller andra konkurrensförbjudna moment? Vad måste du tänka på vid samgående med annat företag genom förvärv eller försäljning? Finns det risk för företagskoncentration som kan vara anmälningspliktig?

ASTRA ADVOKATER bistår företag med frågor som rör hela paletten inom konkurrensrätten. Som del av EU har Sverige en strikt och tydlig konkurrensrättslig lagstiftning. Syftet med lagen är att upprätthålla en god och sund konkurrens på marknaden.

Lagen fokuserar på två områden; konkurrenshämmande samarbeten och företagssammanslutningar. Konkurrensrätten har också stor inverkan på offentliga upphandlingar och marknadsrättsliga förhållanden

Varje form av samarbete mellan företag kan påverka konkurrensen på marknaden. ASTRA ADVOKATER kan bistå med bedömningen om ett samarbete påverkar i sådan omfattning att det kan anses skadligt eller till och med olagligt. Det yttersta ansvaret för den bedömningen faller på inblandade företag. Bedömningar som måste göras är på vilken relevant marknad företaget agerar, hur stor marknadsandel man har på denna marknad och om det finns fler fördelar än nackdelar med samarbetet. För vissa samarbeten finns lagreglerade undantag som verksamheten och avtalen bör anpassas efter.

Den som begår konkurrensbrott kan drabbas av såväl konkurrensskadeavgift - vilket är statens straff för brottet - som konkurrensskadestånd - vilket är drabbad motparts ersättning för åsamkad skada.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Företagssamarbeten och företagssammanslutningar
Konkurrenshämmande moment
Relevant marknad
Dominerande ställning
Gruppundantag
Individuella undantag
Företagskoncentrationer
Anmälningsförfarande till Konkurrensverket
Konkurrensrättsliga processer
Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Anders Fernlund

Anders har varit verksam inom franchising och distributionsrätt sedan 1983. Verksamheten bedrivs såväl nationellt som internationellt genom att företräda franchisegivare eller franchisetagare i alla steg från skapandet av ett franchisesystem till eventuella tvister eller utlandsexpansioner eller rena M&A-transaktioner. Anders har varit ordförande i Svensk Franchise, EuroFranchise Lawyers och senior vice chair i IBA’s International Franchise Committee. Anders är såväl civilekonom som Sveriges enda juris doktor inom franchisejuridik.

Erfarenhet
  • Olika advokatbyråer i Stockholm
  • Forskare och lärare vid Juridicum, Stockholms universitet
  • Linköpings tingsrätt
  • Handelshögskolan i Stockholm, civ. ek.
  • Stockholms universitet, jur. kand., jur. dr.
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende