Offentlig upphandling

Har du frågor om de obligatoriska kraven (s.k. ska-krav) eller vilka dokument som behöver ges in i en offentlig upphandling? Hur lämnar man anbud i en upphandling? Vad är ESPD? Har företaget förlorat en upphandling och undrar om beslutet går att överpröva? Har du fått en fråga om att förklara låga priser? Vad gäller vid avbrutna upphandlingar?

ASTRA ADVOKATER bistår företag med frågor som rör offentlig upphandling. Vi har stor erfarenhet av att biträda våra klienter vid bl.a. upprättande av anbud, analys av upphandlingsdokument, som ombud i överprövningsprocesser och vid avtalsfrågor eller strategiska frågor som gäller upphandlingar.

Vi hjälper våra klienter att strukturera sin upphandlingsprocess och att förenkla ingivandet av anbud. Det är ofta korta frister som vi med vår erfarenhet hjälper er parera. Vårt mål är att våra klienter ska kunna fokusera på sin verksamhet och ha en god relation till sina affärspartners.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Avseende internationella upphandlingsfrågor kan vi tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var i världen frågan uppstår.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Anbudsförfarandet
Överprövning
Tvister
Avtalsstöd
Utbildning
Kontakt

Specialister inom området

Björn Bergström

Advokat, Partner

070 508 47 68

bjorn.bergstrom@astralaw.se

Stäng

Karin Söderén

Karin arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på bolagsrätt, tvister och offentlig upphandling. Hon företräder regelbundet privatpersoner och företag inom ett brett spann av tvister i bl.a. allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljenämnd. Karin har stor erfarenhet av att biträda i upphandlingar, både under anbudsförfarandet och vid överprövningar, och skriver även kommersiella avtal.

Erfarenhet
  • Lindskog Malmström Advokatbyrå 2014 – 2021
  • Förvaltningsrätten i Stockholm 2012 – 2014
  • Stockholms universitet, jur. kand. 2011
  • Australian National University 2011
Stäng

William de Laval

William tog examen vid Uppsala universitet 2022 och har varit en del av ASTRA ADVOKATERs studentpool sedan 2020. Han arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden men med särskild inriktning mot tvistemål och offentlig upphandling.

Erfarenhet
  • Advokatfirman Delphi
  • Uppsala universitet, jur. kand.
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende