Skatterätt och skatteprocess

Har du frågor om skatt? Kanske har du fått en förfrågan från Skatteverket som du inte vet hur du ska besvara eller ett beslut som du inte är nöjd med. Skattejuristerna på ASTRA ADVOKATER besvarar dina frågor och bistår dig att driva process hos Skatteverket eller i domstol.

Vi bistår företag, revisorer, redovisningskonsulter, fåmansföretagare, bolagsjurister, ekonomiansvariga och privatpersoner med frågor som rör skatter. Våra specialister i skattefrågor har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning och skatteprocesser. Vi bedriver också utbildningsverksamhet inom skattefrågor.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Avseende internationella skattefrågor kan vi tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var i världen frågan uppstår.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Svensk- och Internationell företagsbeskattning
Fåmansföretagsbeskattning
Svensk och internationell individbeskattning
Fastigheter
Skatterevision och skatteprocess
Utbildning
Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Hans Näsbrandt

Hans har sedan år 2007 arbetat med skattefrågor utifrån olika perspektiv. Inledningsvis på Skatteverket, därefter på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning och sedan år 2013 som skattejurist, advokat och rådgivare på advokatbyrå. Han är skatterådgivare för företag och privatpersoner och arbetar även med rådgivning i bolagsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Han genomför regelbundet föreläsningar och utbildningsuppdrag.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Skatteverket
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • University of Toronto, Law School
Stäng

Johan Bojs

Johan Bojs arbetar med affärsjuridiska frågor, strategiskt styrelsearbete och är specialiserad på svensk och internationell skatterätt.

Erfarenhet
 • Delägare på olika advokatbyråer i Stockholm
 • Svenskt Näringsliv - skattesakkunnig (2001-2003)
 • SEB - skattejurist (1996-1998)
 • Arthur Andersen - skatteavdelning (1991-1994)
 • Skatteverket (1988-1990)
 • Jur.kand. (1995) och civ.ek. (1988)
Stäng

Rasmus Gannvik

Rasmus har arbetat som skatteombud på Skatteverket och har över 10 års erfarenhet av skatteprocesser och skatterevisioner. Rasmus har företrätt Skatteverket i en rad uppmärksammade skattemål. Rasmus har också arbetat med internationella förhandlingar där företag och privatpersoner beskattats i flera stater för samma inkomst (dubbelbeskattning).

Rasmus arbetar med svensk och internationell skatterätt, med fokus på skatterevisioner och skatteprocesser.

Erfarenhet
 • Skatteverket – Storföretagsavdelningen
 • Skatteverket – Rättsavdelningen (Behörig myndighet)
 • Skatteverket – Skatteavdelningen
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende