Tvistlösning och kommersiella processer

Vår affärspartner hotar att stämma oss, vad gör vi? Kan man verkställa en svensk dom i utlandet? Ska man välja process i vanlig domstol eller skiljeförfarande? Vad ingår i en rättsskyddsförsäkring?

Affärstvister tar kraft och energi ur verksamheten och kan vara väldigt kostsamma. De kan även ta lång tid att lösa. Många tvister lyckas vi göra upp innan de når domstolen. De bästa uppgörelserna vinner man då motparten är övertygad om att vi inte skyr en rättegång. Med vårt rykte som en högpresterande tvistemålsbyrå och vår beredskap att ta tvisten till rättegång får våra klienter också det bästa förhandlingsläget. De flesta advokater kan lösa tvister, men inte alla advokater är prövade, erfarna, rättegångsombud. Skickliga rättegångsadvokater når de bästa förlikningarna.

Vi arbetar tillsammans med dig, analyserar din situation i ljuset av din verksamhet och dina förutsättningar samt säkerställer att du kan fatta ett väl avvägt beslut, för eller emot, om att söka förlikning eller driva tvisten rättsligt. Ska vi pröva din sak rättsligt utmejslar vi en rättegångsstrategi för att kostnadseffektivt nå de mål som vi gemensamt satt upp. Strategin kan ofta inbegripa moment av oförutsägbarhet för motparten och en initial styrkedemonstration från vår sida. Vi skär igenom komplexitet och presenterar din sak på ett övertygande och pedagogiskt sätt. Genom alla skeenden söker och behåller vi initiativet.

Självklart finns det många skickliga advokater som driver tvister. Vi skiljer oss från mängden, inte bara genom vår omfattande erfarenhet som rättegångsombud, utan även i vår relation till klienten: Vi kommer behandla dig som om du var vår enda klient. Vi kommer arbeta otröttligt för att nå målen som vi satt upp för tvisten. Och vi har erfarenheten, kompetensen och resurserna för att nå dem.

Affärstvister är kostsamma och vi ger även rådgivning vad gäller rättsskydd samt bistår i kontakterna med försäkringsbolaget.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Tvisteprocesser i allmän domstol
Svenska och internationella skiljeförfaranden
Taktiska överväganden då tvist uppstått och en tvisteprocess kan befaras
Verkställighet och konkursansökningar
Försäkringsrådgivning samt biträde angående företagsförsäkring
Kontakt

Specialister inom området

Alexis J:son Wahlström

Advokat, Partner

070-812 51 81

alexis.wahlstrom@astralaw.se

Stäng

Alexis J:son Wahlström

Alexis fokuserar på kommersiella avtal, tvister och transaktioner. Han är specialiserad på IT/telekom och privat M&A, och har under dryga tjugo år varit verksam i IT-branschen dels som egen företagare, dels som rådgivare. Han har bred kunskap inom IT-segmentet såväl client- som server-side. Alexis har särskild erfarenhet av att hjälpa bolag i frågor som rör struktur och kommersiella villkor och är en erfaren processförare i tvister där hans förmåga att på ett pedagogiskt sätt presentera komplicerat underlag är uppskattad.

Erfarenhet
 • Cross Advokater
 • Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg
 • Stockholms universitet, jur kand
 • Egen verksamhet, IT/prepress
 • Discjockey, Stureplansgruppen m.fl.
Stäng

Anders Thylin

Anders arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på franchising, agenträtt och andra distributionsrättsliga frågor. I sitt arbete uppträder han som ombud i allmänna domstolar, skiljeförfaranden och i utomrättsliga förhandlingar. Utöver att vara ombud skriver han avtal, lämnar råd i associationsrättsliga frågor och biträder vid överlåtelser. Han är betraktad som ”Thought Leader Global Elite – Franchise 2021” och rekommenderad som ”National Leader Sweden – Franchise 2020” av Who’s Who Legal (https://whoswholegal.com/anders-thylin).

Anders är utsedd av International Distribution Institute som Country Expert Franchising – Sweden. Han är medlem i American Bar Association och International Bar Association.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå (2015-2020)
 • Egen verksamhet (2007-2015)
 • Olika advokatbyråer (1999-2007)
 • Hovrätt (1999)
 • Tingsrätt som notarie och tingsfiskal (1996-1998, 1999)
Stäng

Conny Cedermark

Conny arbetar huvudsakligen som privat och offentlig försvarare/ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Uppdragen omfattar bland annat skatte-, korruptions-, trolöshets- och borgenärsbrottsfrågor. Conny har mångårig erfarenhet på området och har medverkat i ett antal omfattande och uppmärksammade mål. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar Conny med kommersiell tvistlösning, bland annat på fastighetsområdet.

Stäng

Joakim Sundqvist

Joakim fokuserar på transaktioner och kommersiella tvister. Han är specialiserad på privat M&A och har under dryga tjugofem år varit rådgivare inom transaktioner, finansieringar och investeringar. Han har bred kunskap om industriellt och finansiellt drivna affärer inom en mängd branscher med särskild kunskap inom fastighets- och energisektorerna. Joakim är också en erfaren processförare i kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Han har särskild erfarenhet av att driva omfattande och finansiellt komplicerade mål där hans förmåga att skära igenom komplexitet och pedagogiskt presentera annars svårtillgängliga förlopp kommer till sin rätt.

Erfarenhet
 • Andra advokatbyråer
 • KPMG Corporate Finance
 • Riskkapitalbolaget Traction
 • Notarietjänstgöring
Stäng

Karin Söderén

Karin arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på bolagsrätt, tvister och offentlig upphandling. Hon företräder regelbundet privatpersoner och företag inom ett brett spann av tvister i bl.a. allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljenämnd. Karin har stor erfarenhet av att biträda i upphandlingar, både under anbudsförfarandet och vid överprövningar, och skriver även kommersiella avtal.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå 2014 – 2021
 • Förvaltningsrätten i Stockholm 2012 – 2014
 • Stockholms universitet, jur. kand. 2011
 • Australian National University 2011
Stäng

Stephan Eriksson

Stephan Eriksson har sin utbildning i flygrätt från Institute of Air and Space Law (IASL) vid McGill University i Montreal, Kanada, där han även undervisar. IASLs flygrättsutbildning rankas som en av de bästa i världen. Who's Who Legal har utsett honom till en av de bästa flygjuristerna i världen.

Stephan har lång erfarenhet av att representera flygbolag och helikopteroperatörer, flygmäklare och researrangörer. Han arbetar även med flygolyckor och produktskador inom flyg. ASTRA ADVOKATER är medlemmar i L2b Aviation, ett internationellt nätverk av mer än 45 flygspecialiserade advokatbyråer som företräder flygbolag, finansiärer, leasingbolag, tillverkare, försäkringsbolag, flygplatser och exportkreditnämnder.

Stephan har särskild erfarenhet av passagerarrättigheter och EU:s förordning 261/2004.

Stephan arbetar även med entreprenadjuridik och affärsrelaterade tvister i domstol och skiljenämnder.

Stephan är medlem i de amerikanska advokatsamfunden ABA och AAJ, den Europeiska flygjuristorganisationen EALA samt är ordförande för den Europeiska advokatorganisationen PEOPIL's flygverksamhet där han bland annat organiserar McGill University/PEOPIL biannual Conferences on INTERNATIONAL AVIATION: LIABILITY, INSURANCE & FINANCE.

 

 

Erfarenhet
 • Excello Law
 • Liman & Partners AB
 • Egen verksamhet
 • Advokatfirman Foyen
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende