Företagsöverlåtelser, investeringar, transaktionsrätt (M&A)

Att sälja eller köpa ett bolag ställer stora krav på planering och genomförande. Även de mest skenbart enkla transaktionerna kan innebära fallgropar som det krävs många års transaktionserfarenhet för att identifiera och för att förhandla fram en väl avvägd riskplacering.

För en del klienter är M&A en naturlig del av verksamheten men för många är det en unik situation. Oavsett vilket vet vi på ASTRA ADVOKATER att alla företagstransaktioner är viktiga för våra klienter oavsett storlek och komplexitet. Med vår breda erfarenhet från olika branscher och transaktionsstrukturer sätter vi samman ett anpassat team med de jurister som är bäst lämpade för den aktuella transaktionen. Vi levererar sofistikerat beslutsstöd, liksom handgriplig och snabb koordinerad juridisk rådgivning för att driva processen, hela vägen från planering till avslut.

ASTRA ADVOKATER arbetar regelbundet med företagstransaktioner utifrån ett praktisk juridiskt handlag men även med ett holistiskt och innovativt förhållningssätt för att våra klienter ska nå alla mål som satts upp för transaktionen. Vi har anpassat vår rådgivning för att leverera affärsnytta och för att våra klienter ska kunna dra maximal nytta av vårt stöd.

I samband med en företagsöverlåtelse uppstår ofta därtill relaterade frågor och många klienter drar nytta av vår breda kompetens inom frågor som rör skatt, aktieägaravtal, styrelseansvar, arbetsrätt, aktiemarknad, integrationsplanering, incitamentssystem och finansiering.

ASTRA ADVOKATER är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens och långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. 

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Företagsöverlåtelser, från planering till avslut
Riskbedömningar och riskminimering
Skattefrågor vid företagsöverlåtelser
Inlösentvister
Kontakt

Specialister inom området

Alexis J:son Wahlström

Advokat, Partner

070-812 51 81

alexis.wahlstrom@astralaw.se

Stäng

Alexis J:son Wahlström

Alexis fokuserar på kommersiella avtal, tvister och transaktioner. Han är specialiserad på IT/telekom och privat M&A, och har under dryga tjugo år varit verksam i IT-branschen dels som egen företagare, dels som rådgivare. Han har bred kunskap inom IT-segmentet såväl client- som server-side. Alexis har särskild erfarenhet av att hjälpa bolag i frågor som rör struktur och kommersiella villkor och är en erfaren processförare i tvister där hans förmåga att på ett pedagogiskt sätt presentera komplicerat underlag är uppskattad.

Erfarenhet
 • Cross Advokater
 • Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg
 • Stockholms universitet, jur kand
 • Egen verksamhet, IT/prepress
 • Discjockey, Stureplansgruppen m.fl.
Stäng

Joakim Sundqvist

Joakim fokuserar på transaktioner och kommersiella tvister. Han är specialiserad på privat M&A och har under dryga tjugofem år varit rådgivare inom transaktioner, finansieringar och investeringar. Han har bred kunskap om industriellt och finansiellt drivna affärer inom en mängd branscher med särskild kunskap inom fastighets- och energisektorerna. Joakim är också en erfaren processförare i kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Han har särskild erfarenhet av att driva omfattande och finansiellt komplicerade mål där hans förmåga att skära igenom komplexitet och pedagogiskt presentera annars svårtillgängliga förlopp kommer till sin rätt.

Erfarenhet
 • Andra advokatbyråer
 • KPMG Corporate Finance
 • Riskkapitalbolaget Traction
 • Notarietjänstgöring
Stäng

Lotta Spandel

Lotta Spandel arbetar med affärsjuridiska frågor och är specialiserad på bolagsrätt, avtalsrätt och transaktioner.

Stäng

Ulrika Greghammar

Ulrika har arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrå sedan 2008. Ulrika arbetar främst med svensk och internationell affärsjuridik med fokus på kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågor och företagsöverlåtelser. Ulrika har även stor erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och kommersiell hyresrätt. Hon bistår vid överlåtelser av fastigheter, i frågor avseende samtliga typer av nyttjanderätter, plan- och byggfrågor samt med rådgivning åt bostadsrättsföreningar.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Stockholms tingsrätt
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende