Associationsrätt / Bolagsrätt

Vilket ansvar har styrelsen i ett aktiebolag? Vilket majoritetskrav gäller för en riktad nyemission? Vilket ansvar har bolagsman i ett handelsbolag? ASTRA ADVOKATER ger dig eller ditt företag biträde i bolagsrättsliga frågor oavsett om din fråga gäller företaget, ägande eller företrädare.

Bolagsrätten är en central del av företagandet och påverkar i stort och smått de flesta av våra klienters vardag. Vi ger snabb och flexibel service till våra klienter i olika frågor inom bolagsrätten. Vi ger råd i frågor kring aktieägaravtal, bolagsstyrning, riskhantering och komplexa strukturprojekt.

ASTRA ADVOKATER är en bred affärsjuridisk byrå med långsiktiga relationer. Genom långsiktigt och nära samarbete med våra klienter ger vi kompetenta råd i den specifika situationen. Vår ambition är att redan innan specifika frågor uppstår ha kunskap om klientbolagets verksamhet och företagskultur.

Vi kan tillsammans med vårt internationella nätverk ge råd i legala, processuella och praktiska frågor oavsett var utredningen genomförs eller var bolaget är beläget.

Advokatbyrån erbjuder rådgivning avseende:

Bolagsbildning
Kapitalanskaffning och nyemissioner
Incitamentsprogram
Aktieägaravtal
Joint ventures
Riskhantering
Företrädaransvar
Stämmo- och styrelsefrågor
Kontakt

Specialister inom området

Stäng

Caroline Schiess

Caroline tog examen Stockholms universitet 2016 och har även en master från Schweiz. Efter avslutade studier arbetade hon på myndighet och avslutade sin tingstjänstgöring våren 2019. Hon har även jobbat på annan advokatbyrå där hon jobbade inom olika juridiska områden med viss betoning på arbetsrätt. På ASTRA ADVOKATER arbetar hon inom byråns samtliga verksamhetsområden.

 • Cross Advokater
 • Uppsala tingsrätt
 • Socialstyrelsen
 • World Trade Institute, University of Bern, Master of International Law and Economics
 • Stockholms universitet
Stäng

Göran har arbetat med arbetsrättsliga frågor sedan 1990. Han har arbetat som förbundsjurist på HTF samt därefter på olika advokatfirmor. Göran arbetar även som offentlig och privat försvarare i mål som gäller arbetsmiljöbrott. Göran är en populär lärare och föreläsare. Du kan hitta inspelade föreläsningar i arbetsrätt på www.diplomautbildning.se.

 • Cross Advokater (2012-2020)
 • 10zing Advokatbyrå (2006-2012)
 • Advokatfirman NOVA (1997-2005)
 • Egen juridisk firma (1993-1997)
 • Tjänstemannaförbundet HTF (1991-1993)
 • Varbergs tingsrätt (1988-1991)
 • Uppsala universitet (1988)
Stäng

Hans Näsbrandt

Hans har sedan år 2007 arbetat med skattefrågor utifrån olika perspektiv. Inledningsvis på Skatteverket, därefter på Förvaltningsrätten i Stockholms skatteavdelning och sedan år 2013 som skattejurist, advokat och rådgivare på advokatbyrå. Han är skatterådgivare för företag och privatpersoner och arbetar även med rådgivning i bolagsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Han genomför regelbundet föreläsningar och utbildningsuppdrag.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Skatteverket
 • Uppsala universitet, jur. kand.
 • University of Toronto, Law School
Stäng

John Tengström

John har sedan 1997 arbetat som rådgivare till företagsbyggare i olika former. Med ett passionerat engagemang för affärer och erfarenhet från juridik, affärsutveckling och teknik inom IT och telekom samt bank och finans, sitt särskilda fokus på bolagsfrågor, transaktioner, avtal och compliance är John det naturliga bollplanket för företagsbyggare. Han diskuterar gärna hur affärsmodeller kan stöpas om i ljuset av ny teknik och vilka möjligheter som kan finnas i de regulatoriska förutsättningarna.

CV
 • Excello Advokatbyrå, Grundare
 • Foyen Advokatfirma
 • KLA (Karlerö Liljeblad Advokatbyrå)
 • Liljeblad & Co
Stäng

Karin Söderén

Karin arbetar med svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på bolagsrätt, tvister och offentlig upphandling. Hon företräder regelbundet privatpersoner och företag inom ett brett spann av tvister i bl.a. allmän domstol, förvaltningsdomstol och skiljenämnd. Karin har stor erfarenhet av att biträda i upphandlingar, både under anbudsförfarandet och vid överprövningar, och skriver även kommersiella avtal.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå 2014 – 2021
 • Förvaltningsrätten i Stockholm 2012 – 2014
 • Stockholms universitet, jur. kand. 2011
 • Australian National University 2011
Stäng

Ulrica Geissler

Ulrica arbetar huvudsakligen med affärsjuridiska spörsmål i alla dess former (bl.a. bolagsrätt, avtalsrätt och företagsöverlåtelser) främst som rådgivare till små och medelstora företag, väletablerade som start-ups. Klienterna kommer från skilda branscher, såsom restaurangbranschen över fastighetsföretag till flygindustrin. Även tvistelösning är ett av Ulricas fokusområden. Ulrica Geissler har i ett antal år varit verksam som advokat i Tyskland och studerat tysk juridik med inriktning på tysk bolagsrätt vid universitetet i München.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • LIEB.Rechtsanwälte
 • Kriström Advokatbyrå
 • Notarietjänstgöring
 • Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte
Stäng

Ulrika Greghammar

Ulrika har arbetat med juridisk rådgivning på advokatbyrå sedan 2008. Ulrika arbetar främst med svensk och internationell affärsjuridik med fokus på kommersiella avtal, bolagsrättsliga frågor och företagsöverlåtelser. Ulrika har även stor erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och kommersiell hyresrätt. Hon bistår vid överlåtelser av fastigheter, i frågor avseende samtliga typer av nyttjanderätter, plan- och byggfrågor samt med rådgivning åt bostadsrättsföreningar.

Erfarenhet
 • Lindskog Malmström Advokatbyrå
 • Stockholms tingsrätt
 • Stockholms universitet, jur. kand.
Kontakt

Vill du bli kontaktad?

Vi tar kontakt med dig gällande ditt ärende. Beskriv ditt ärende och berätta hur du vill bli kontaktad så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Beskriv ditt ärende